Prasklý displej Nokia Lumia

Výměna prasklého skla, displeje Nokia Lumia v Olomouci

Prasklý displej nokia lumia 1020

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 1020 za cenu 1600kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 1020 je 1 hodina.

Servisni centrum nokia lumia 1020 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 1020

pro Olomouc a okolí: Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel, Zábřeh, Šumperk, Šternberk, Kroměříž, Hranice, Lipník nad Bečvou, Jeseník, Bruntál

Prasklý displej nokia lumia 635, 630

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 630 a Nokia lumia 635 za 1200kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 630, 635 je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia 635 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 630, 635

pro Olomouc a okolí: Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel, Zábřeh, Šumperk, Šternberk, Kroměříž, Hranice, Lipník nad Bečvou, Jeseník, Bruntál

Prasklý displej nokia lumia 550

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 550 za cenu  1000kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 550 je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia 550 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 550

Prasklý displej nokia lumia 520

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 550 za cenu  800kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 520 je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia 520 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 520

Prasklý displej nokia lumia 620

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 620 za cenu  990kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 620 je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia 620 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 620

Prasklý displej nokia lumia 1520

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 1520  za cenu 2200kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 1520 je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia 1520 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 1520

pro Olomouc a okolí: Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel, Zábřeh, Šumperk, Šternberk, Kroměříž, Hranice, Lipník nad Bečvou, Jeseník, Bruntál

Prasklý displej nokia lumia 1320

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 1320  za cenu 1600kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 1320 je 2 hodiny.

Servisni centrum nokia lumia 1320 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 1320

pro Olomouc a okolí: Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel, Zábřeh, Šumperk, Šternberk, Kroměříž, Hranice, Lipník nad Bečvou, Jeseník, Bruntál

Prasklý displej nokia lumia 930

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 930 za cenu 1690kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 930 je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia 930 Olomouc

Prasklý displej nokia lumia 640 xl

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 640 XL za cenu 1400kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 640xl je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia 640xl Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 640xl

pro Olomouc a okolí: Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel, Zábřeh, Šumperk, Šternberk, Kroměříž, Hranice, Lipník nad Bečvou, Jeseník, Bruntál

Prasklý displej nokia lumia 800

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 800 za cenu 1000kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 800 je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia 800 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 800

pro Olomouc a okolí: Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel, Zábřeh, Šumperk, Šternberk, Kroměříž, Hranice, Lipník nad Bečvou, Jeseník, Bruntál

Prasklý displej nokia lumia 710

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 710 za cenu 990kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 710 je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia 710 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 710

pro Olomouc a okolí: Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel, Zábřeh, Šumperk, Šternberk, Kroměříž, Hranice, Lipník nad Bečvou, Jeseník, Bruntál

Prasklý displej nokia N9

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia N9 za cenu 990kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia N9 je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia n9 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia N9

pro Olomouc a okolí: Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel, Zábřeh, Šumperk, Šternberk, Kroměříž, Hranice, Lipník nad Bečvou, Jeseník, Bruntál

Prasklý displej nokia lumia 925

Výměna prasklého skla, prasklý displej Nokia lumia 925 za cenu 1200kč s prací. Doba výměny lcd displej, display nokia lumia 925 je 1 den.

Servisni centrum nokia lumia 925 Olomouc

Výměna dotyku nokia lumia 925

pro Olomouc a okolí: Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel, Zábřeh, Šumperk, Šternberk, Kroměříž, Hranice, Lipník nad Bečvou, Jeseník, Bruntál